www.santurtzieus.com

NORK 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, beheko esaldiak itzuli beharko dituzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás traducir los siguientes enunciados.

 

 
 1. El chico tiene un libro

 2. La mujer tiene un periódico

 3. Idoia tiene un hijo pequeño

 4. La fuente no tiene agua

 5. Este tiene un pan grande

 6. Ese tiene una radio

 7. Aquel tiene una casa hermosa

 8. Este hombre tiene el taller ahí

 9. Ese joven tiene mala cara

 10. Aquel monte tiene poca hierba

 11. Esta calle no tiene luz

 12. Esa casa no tiene televisión

 13. Esos señores tienen mucho dinero

 14. Aquellos pueblos no tienen camino

 15. Los trabajadores tienen una reunión

 16. Los niños hoy no tienen escuela

 17. Nuestros amigos tienen buen vino

 18. Yo tengo un papel

 19. Tu tienes mal genio

 20. Tenemos la mesa sucia

 21. Vosotros tenéis fiesta

 22. Ahí tienes un buen sitio

 

 

Zuzenketa-orria

 1. MUTILAK LIBURUA DU

 2. EMAKUMEAK EGUNKARIA DU

 3. IDOIAK SEME TXIKIA DU

 4. ITURRIAK EZ DU URIK

 5. HONEK OGI HANDIA DU

 6. HORREK IRRATI BAT DU

 7. HARK ETXE EDERRA DU

 8. GIZON HONEK TALLERRA HOR DU

 9. GAZTE HORREK AURPEGI TXARRA DU

 10. MENDI HARK BELAR GUTXI DU

 11. KALE HONEK EZ DU ARGIRIK

 12. ETXE HORREK EZ DU TELEBISTARIK

 13. GIZON HORIEK DIRU ASKO DUTE

 14. HERRI HAIEK EZ DUTE BIDERIK

 15. LANGILEEK BILERA DUTE

 16. UMEEK GAUR EZ DUTE KLASERIK

 17. GURE LAGUNEK ARDO ONA DUTE

 18. NIK PAPER BAT DUT

 19. ZUK JENIO TXARRA DUZU

 20. MAHAIA ZIKIN DUGU

 21. ZUEK JAIA DUZUE

 22. HOR DUZU LEKU ON BAT