www.santurtzieus.com

NORI 6

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ondorengo galderei erantzun beharko diezu parentesi artean dagoen elementua NORI kasuan deklinatuz.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás responder a las siguientes preguntas utilizando el elemento que está entre paréntesis en el caso NORI.

 

Eman erantzuna hurrengo galdera hauei:

 1. Nori erori zaio ilea? (emakume hori)
 2. Nori apurtu zaizkio prakak? (ume hura)
 3. Nori galdu zaizkio giltzak? (lagunak)
 4. Nori apurtu zaizkio betaurrekoak? (neska bat)
 5. Nori etorri zaio laguna Parisetik? (mutil hauek)
 6. Zeri falta zaio atea? (etxe hori)
 7. Nori erori zaizkio hortzak? (ume haiek)
 8. Nori tokatu zaio loteria? (zure neba-arrebak)
 9. Nori galdu zaio erlojua? (gizon hau)
 10. Nori ahaztu zaizkio ariketak etxean? (ikasle haiek)
 11. Nori gustatzen zaizkio gozokiak? (gu)
 12. Nori falta zaio orria? (ni)
 13. Nori erori zaio poltsa? (neska hura)
 14. Nori tokatu zaio loteria? (mutil horiek)
 15. Nori bururatu zaio astakeria hori? (Asier)
 16. Nori joan zaio katua? (hauek)

 

Zuzenketa-orria

 1. Nori erori zaio ilea? (emakume hori)
 2. ILEA EMAKUME HORRI ERORI ZAIO

 3. Nori apurtu zaizkio prakak? (ume hura)
 4. PRAKAK UME HARI APURTU ZAIZKIO

 5. Nori galdu zaizkio giltzak? (lagunak)
 6. GILTZAK LAGUNARI GALDU ZAIZKIO

 7. Nori apurtu zaizkio betaurrekoak? (neska bat)
 8. BETAURREKOAK NESKA BATI APURTU ZAIZKIO

 9. Nori etorri zaio laguna Parisetik? (mutil hauek)
 10. PARISETIK MUTIL HAUEI ETORRI ZAIE LAGUNA

 11. Zeri falta zaio atea? (etxe hori)
 12. ETXE HORRI FALTA ZAIO ATEA

 13. Nori erori zaizkio hortzak? (ume haiek)
 14. HORTZAK UME HAIEI ERORI ZAIZKIE

 15. Nori tokatu zaio loteria? (zure neba-arrebak)
 16. NEBA ARREBEI TOKATU ZAIE LOTERIA

 17. Nori galdu zaio erlojua? (gizon hau)
 18. ERLOJUA GIZON HONI GALDU ZAIO

 19. Nori ahaztu zaizkio ariketak etxean? (ikasle haiek)
 20. ARIKETAK IKASLE HAIEI AHAZTU ZAIZKIE ETXEAN

 21. Nori gustatzen zaizkio gozokiak? (gu)
 22. GURI GUSTATZEN ZAIZKIGU GOZOKIAK

 23. Nori falta zaio orria? (ni)
 24. NIRI FALTA ZAIT ORRIA

 25. Nori erori zaio poltsa? (neska hura)
 26. NESKA HARI ERORI ZAIO POLTSA

 27. Nori tokatu zaio loteria? (mutil horiek)
 28. LOTERIA MUTIL HORIEI TOKATU ZAIE

 29. Nori bururatu zaio astakeria hori? (Asier)
 30. ASTAKERIA HORI ASIERRI BURURATU ZAIO

 31. Nori joan zaio katua? (hauek)

HAUEI JOAN ZAIE KATUA