www.santurtzieus.com

NORI 5

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu parentesi artean dauden erakusleak NORI kasuan deklinatuz.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás completar las siguientes oraciones declinando los demostrativos entre paréntesis en el caso NORI.

 

Deklina itzazu hurrengo erakusle hauek:

 1. Ume (hau)_______________________ liburua galdu zaio.
 2. Neska (hori) _____________________ egunkaria erori zaio.
 3. Automobil (hura)__________________ gurpila falta zaio.
 4. Mutil (hauek)_____________________ jausi zaie.
 5. Ikasle (horiek)____________________ ahaztu zaie.
 6. Gizon (haiek)_____________________ hondatu zaie.
 7. (Horiek)_________________________ gustatzen zaie.
 8. Leiho (hauek)____________________ falta zaizkie.
 9. (Haiek)__________________________ etorri zaizkie.
 10. Katu (hau)______________________ gustatzen zaio.
 11. Mahai (hori)_____________________ apurtu zaizkio.
 12. Ume (hura)_____________________ gustatzen zaizkio.
 13. (Hau)__________________________ falta zaio.
 14. Neska (hauek)___________________ jausi zaizkie.
 15. Emakume (hau)__________________ suertatu zaio.
 16. (Haiek)_________________________ etxeko giltzak ahaztu zaizkie.
 17. (Hau)__________________________ oporretan joateko dirua falta zaio.
 18. Mutil (hura)_____________________ autoa apurtu zaio.

 

Zuzenketa-orria

 1. Ume (hau) HONI liburua galdu zaio.
 2. Neska (hori) HORRI egunkaria erori zaio.
 3. Automobil (hura) HARI gurpila falta zaio.
 4. Mutil (hauek) HAUEI jausi zaie.
 5. Ikasle (horiek) HORIEI ahaztu zaie.
 6. Gizon (haiek) HAIEI hondatu zaie.
 7. (Horiek) HORIEI gustatzen zaie.
 8. Leiho (hauek) HAIEI falta zaizkie.
 9. (Haiek) HAIE etorri zaizkie.
 10. Katu (hau) HONI gustatzen zaio.
 11. Mahai (hori)HORRI apurtu zaizkio.
 12. Ume (hura)HARI gustatzen zaizkio.
 13. (Hau)HONI falta zaio.
 14. Neska (hauek) HAUEI jausi zaizkie.
 15. Emakume (hau) HONI suertatu zaio.
 16. (Haiek) HAIEI etxeko giltzak ahaztu zaizkie.
 17. (Hau)HONI oporretan joateko dirua falta zaio.
 18. Mutil (hura) HARI autoa apurtu zaio.