www.santurtzieus.com

NORI 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ondorengo galderei erantzun beharko diezu parentesi artean dagoen elementua NORI kasuan deklinatuz.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás responder a las siguientes preguntas utilizando el elemento que está entre paréntesis en el caso NORI.

 

Eman erantzuna hurrengo galdera hauei:

 1. Nori bururatu zaio ideia hori? (gazte hauek)

 2. Nori hurbildu zaio ikaslea? (zuzendari hori)

 3. Nori erre zaio baserria? (baserritar horiek)

 4. Nori bukatu zaio tabakoa? (ni)

 5. Nori tokatu zaio loteria? (zuek)

 6. Nori etorri zaizkio adiskideak? (gurasoak)

 7. Nori galdu zaizkio betaurrekoak? (inor ez)

 8. Nori hautsi zaio liburua? (Isabel)

 9. Nori ezkutatu zaizkio haurrak? (irakasleak)

 10. Nori zikindu zaio alkandora? (Izaskun)

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Nori bururatu zaio ideia hori? (gazte hauek)
 2. IDEIA HORI GAZTE HAUEI BURURATU ZAIE

 3. Nori hurbildu zaio ikaslea? (zuzendari hori)
 4. IKASLEA ZUZENDARI HORRI HURBILDU ZAIO

 5. Nori erre zaio baserria? (baserritar horiek)
 6. BASERRIA BASERRITAR HORIEI ERRE ZAIE

 7. Nori bukatu zaio tabakoa? (ni)
 8. TABAKOA NIRI BUKATU ZAIT

 9. Nori tokatu zaio loteria? (zuek)
 10. LOTERIA ZUEI TOKATU ZAIZUE

 11. Nori etorri zaizkio adiskideak? (gurasoak)
 12. ADISKIDEAK GURASOEI ETORRI ZAIZKIE

 13. Nori galdu zaizkio betaurrekoak? (inor ez)
 14. BETAURREKOAK EZ ZAIZKIO INORI GALDU

 15. Nori hautsi zaio liburua? (Isabel)
 16. LIBURUA ISABELI HAUTSI ZAIO

 17. Nori ezkutatu zaizkio haurrak? (irakasleak)
 18. HAURRAK IRAKASLEEI EZKUTATU ZAIZKIE

 19. Nori zikindu zaio alkandora? (Izaskun)

ALKANDORA IZASKUNI ZIKINDU ZAIO