www.santurtzieus.com

NORI 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, hainbat esaldi eskaintzen dizugu eta zuk esaldi horietatik NORI kasua nola erabiltzen den induzitu beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello te ofrecemos varias frases y tu deberás inducir cómo se utiliza el caso NORI a partir de estas frases.

 

 

Irakur itzazu hurrengo esaldi hauek:

Umeari liburua apurtu zaio. Zein umeri? Ume horri ala hari? Ume honi.
Eta haiei, zer apurtu zaie? Haiei ezer ez, baina hauei eta horiei prakak.
Ezin zaie ezer egiten utzi umeei. Ume batzuei bai, baina guztiei ez.
Zure umeari bai, ezta? Nire umeari bai, eta niri ere bai.
Zuri ez dizut liburua ekarri, baina zure lagunari eta zure ahizpari bai.
Nire lagunei ez zaie zinema gustatzen.
Gure ahizpei ez zaie zinema gustatzen, baina Leireri eta Aitorri bai. Bada, guri eta zuei ere bai.

Nola deklinatzen dira:

 

 

MUGAGABEA

SINGULARRA

PLURALA

 

IZEN ARRUNTAK

 

 

Ume

Neska

Mutil

 

Ume

Neska

Mutil

 

Ume

Neska

Mutil

 

 

KONTSONANTEZ AMAITUAK

BOKALAZ AMAITUAK

 

IZEN PROPIOAK

 

 

   

 

 

ERAKUSLEAK

Hau

 

Hauek

 

Hori

 

Horiek

 

Hura

 

Haiek

 

 

 

IZENORDEAK

Ni

 

Gu

 

Zu

 

Zuek

 

Hura

 

Haiek

 

 

 

Zuzenketa-orria

 

Nola deklinatzen dira:

 

MUGAGABEA

SINGULARRA

PLURALA

 

IZEN ARRUNTAK

 

 

UmeRI

NeskaRI

MutilI

 

UmeARI

NeskaRI

MutilARI

 

UmeEI

NeskEI

MutilEI

 

 

KONTSONANTEZ AMAITUAK

BOKALAZ AMAITUAK

 

IZEN PROPIOAK

 

 

 

-I (ISABELI)

 

-RI (PEDRORI)

 

 

ERAKUSLEAK

Hau

HONI

Hauek

HAUEI

Hori

HORRI

Horiek

HORIEI

Hura

HARI

Haiek

HAIEI

 

 

IZENORDEAK

Ni

NIRI

Gu

GURI

Zu

ZURI

Zuek

ZUEI

Hura

HARI

Haiek

HAIEI