www.santurtzieus.com

NOREN 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ondorengo enuntziatuetako hutsuneak bete behar dituzu, NOREN kasuan deklinatuz.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás rellenar los huecos de los siguientes enunciados utilizando el caso NOREN.

 

 
 1. Betaurreko hauek ................................................ dira. (ROSA)

 2. Belarritako horiek ................................................ dira. (MARIAN)

 3. Kaseta hori .......................................................... da. (MIKEL)

 4. Liburu hauek ....................................................... dira (MEDIKUAK)

 5. Liburu hau ........................................................... da (MEDIKUA)

 6. Hiztegi horiek ....................................................... dira (PEDRO)

 7. Egutegi hau .......................................................... da (ZUZENDARIA)

 8. Txiskero horiek ..................................................... dira (ERRETZAILEAK)

 9. Aldizkari hau ........................................................ da (IKASLEAK)

 10. Aldizkari hauek ..................................................... dira (IKASLEA)

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Betaurreko hauek Rosarenak dira

 2. Belarritako horiek Marianenak dira

 3. Kaseta hori Mikelena da

 4. Liburu hauek Medikuenak dira

 5. Liburu hau medikuarena da

 6. Hiztegi horiek Pedrorenak dira

 7. Egutegi hau zuzendariarena da

 8. Txiskero horiek erretzaileenak dira

 9. Aldizkari hau ikasleena da

 10. Aldizkari hauek ikaslearenak dira