www.santurtzieus.com

NOREN 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ondorengo galderei erantzun beharko diezu parentesi artean dagoen elementua NOREN kasuan deklinatuz.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás responder a las siguientes preguntas utilizando el elemento que está entre paréntesis en el caso NOREN.

 

 Responde a las preguntas utilizando la palabra que se indica / Eman erantzuna hurrengo galdera hauei:
 1. Norenak dira zigarro hauek? (Neska)

 2. Norena da erloju hura? (Neskak)

 3. Noren tabakoa da hau? (Apaiza)

 4. Noren orriak dira horiek? (Irakasleak)

 5. Noren orriak dira hauek? (Irakaslea)

 6. Noren orria da hau? (Irakasleak)

 7. Noren orria da hori? (Irakaslea)

 8. Norenak dira aulki haiek? (Zuzendaria)

 9. Norena da aulki hori? (Zuzendariak)

 10. Norena da boligrafo hau? (Karlos)

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Norenak dira zigarro hauek? Neskarenak dira

 2. Norena da erloju hura? Neskena da

 3. Noren tabakoa da hau? Apaizaren tabakoa da

 4. Noren orriak dira horiek? Irakasleenak

 5. Noren orriak dira hauek? Irakaslearenak

 6. Noren orria da hau? Irakasleena

 7. Noren orria da hori? Irakaslearena

 8. Norenak dira aulki haiek? Zuzendariarenak

 9. Norena da aulki hori? Zuzendariena

 10. Norena da boligrafo hau? Karlosena