www.santurtzieus.com

NOREKIN 7

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ondorengo galderei erantzun beharko diezu eta erantzunean parentesi artean dagoen hitza erabili beharko duzu NOREKIN kasuan deklinatuta.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás responder a las siguientes preguntas utilizando la palabra que está entre paréntesis declinada en el caso NOREKIN.

 

 

Erantzuna eman hurrengo galdera hauei, erakusleak NOREKIN kasuan deklinatuz.

 1. Norekin zabiltza? (hau)
 2. Norekin zoaz hondartzara? (hori)
 3. Norekin zaude haserre? (hura)
 4. Norekin zatoz bazkaltzera? (lagun hau)
 5. Norekin ari zara lanean? (neska hori)
 6. Norekin egon nahi duzue? (andre hura)
 7. Norekin zoazte partidua ikustera? (mutil gazte hori)
 8. Norekin ikusi duzue Alizia? (hango gizon hura)

 

Zuzenketa-orria

 1. Norekin zabiltza? (hau)
 2. HONEKIN NABIL

 3. Norekin zoaz hondartzara? (hori)
 4. HORREKIN NOA HONDARTZARA

 5. Norekin zaude haserre? (hura)
 6. HAREKIN NAGO HASERRE

 7. Norekin zatoz bazkaltzera? (lagun hau)
 8. LAGUN HONEKIN NATOR BAZKALTZERA

 9. Norekin ari zara lanean? (neska hori)
 10. NESKA HORREKIN ARI NAIZ LANEAN

 11. Norekin egon nahi duzue? (andre hura)
 12. ANDRE HAREKIN EGON NAHI DUGU

 13. Norekin zoazte partidua ikustera? (mutil gazte hori)
 14. MUTIL GAZTE HORREKIN GOAZ PARTIDUA IKUSTERA

 15. Norekin ikusi duzue Alizia? (hango gizon hura)

HANGO GIZON HAREKIN IKUSI DUGU ALIZIA