www.santurtzieus.com

NOREKIN 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, hainbat esaldi eskaintzen dizugu eta zuk esaldi horietatik NOREKIN kasua nola erabiltzen den induzitu beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello te ofrecemos varias frases y tu deberás inducir cómo se utiliza el caso NOREKIN a partir de estas frases.

 

Irakur itzazu hurrengo esaldi hauek:

Ados zaude honekin? Ez, horrekin ez.
Norekin bizi zara, Kepa?
Gurasoekin.
Biekin? Amarekin eta aitarekin?
Bai, jakina, eta arrebekin ere bai, Mirenekin eta Anerekin.
Zu norekin bizi zara, ba?
Lagunarekin. Gurekin bizi nahi duzu?
Zurekin bai baina zure lagunarekin ez.

Orain atera itzazu deklinabide atzizkiak:

MUGAGABEA

SINGULARRA

PLURALA

 

IZEN ARRUNTAK

 

Ume

Neska

Mutil

 

Ume

Neska

Mutil

 

Ume

Neska

Mutil

 

 

KONTSONANTEZ AMAITUAK

BOKALAZ AMAITUAK

 

IZEN PROPIOAK

 

 

   

 

 

ERAKUSLEAK

Hau

 

Hauek

 

Hori

 

Horiek

 

Hura

 

Haiek

 

 

 

IZENORDEAK

Ni

 

Gu

 

Zu

 

Zuek

 

Hura

 

Haiek

 

 

 

Zuzenketa-orria

Orain atera itzazu deklinabide atzizkiak:

 

MUGAGABEA

SINGULARRA

PLURALA

 

IZEN ARRUNTAK

 

UmeREKIN

NeskaREKIN

MutilEKIN

 

UmeAREKIN

NeskaREKIN

MutilAREKIN

 

UmeEKIN

NeskEKIN

MutilEKIN

 

 

KONTSONANTEZ AMAITUAK

BOKALAZ AMAITUAK

 

IZEN PROPIOAK

 

 

 

- EKIN

 

-REKIN

 

 

ERAKUSLEAK

Hau

HONEKIN

Hauek

HAUEKIN

Hori

HORREKIN

Horiek

HORIEKIN

Hura

HAREKIN

Haiek

HAIEKIN

 

 

IZENORDEAK

Ni

NIREKIN

Gu

GUREKIN

Zu

ZUREKIN

Zuek

ZUEKIN