NORA 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, hainbat galderari erantzun beharko diozu erantzunean NORA kasuan deklinatutako hitz bat erabiliz.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás responder a unas preguntas utilizando una palabra declinada en el caso NORA.

 

 

 1. Aitak paseatzera eramaten ditu seme-alabak. Nora eramaten ditu?
 2.  

 3. Mikel zigiluak erostera joaten da batzuetan. Nora joaten da?
 4.  

 5. Amama otoitz egitera joaten da egunero. Nora joaten da?
 6.  

 7. Aitziber igeri egitera joaten da sarritan. Nora joaten da?
 8.  

 9. Alfredok autoa ikustatzera eramaten du. Nora eramaten du?
 10.  

 11. Baserritarrek barazkiak eramaten dituzte saltzera. Nora eramaten dituzte?
 12.  

 13. Gurasoek ingelesa ikastera bidaltzen dituzte seme-alabak. Nora bidaltzen dituzte?
 14.  

 15. Madrildarrak sagardoa edatera etortzen dira. Nora etortzen dira?
 16.  

 17. Forofo horrek semea futbola ikustera eramaten du. Nora eramaten du?
 18.  

 19. Bizimodua irabaztera etortzen dira beltzak. Nora etortzen dira?
 20.  

 21. Turistak pinguinoak ikustera joaten dira. Nora joaten dira?
 22.  

 23. Postmoderno batzuk arropa erostera joaten dira. Nora joaten dira?

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Aitak paseatzera eramaten ditu seme-alabak. Nora eramaten ditu?
 2. PARKERA ERAMATEN DITU

 3. Mikel zigiluak erostera joaten da batzuetan. Nora joaten da?
 4. ESTANKURA JOATEN DA

 5. Amama otoitz egitera joaten da egunero. Nora joaten da?
 6. ELIZARA JOATEN DA

 7. Aitziber igeri egitera joaten da sarritan. Nora joaten da?
 8. IGERILEKURA JOATEN DA

 9. Alfredok autoa ikustatzera eramaten du. Nora eramaten du?
 10. TAILERRERA ERAMATEN DU

 11. Baserritarrek barazkiak eramaten dituzte saltzera. Nora eramaten dituzte?
 12. AZOKARA ERAMATEN DITUZTE

 13. Gurasoek ingelesa ikastera bidaltzen dituzte seme-alabak. Nora bidaltzen dituzte?
 14. AKADEMIARA BIDALTZEN DITUZTE

 15. Madrildarrak sagardoa edatera etortzen dira. Nora etortzen dira?
 16. SAGARDOTEGIRA ETORTZEN DIRA

 17. Forofo horrek semea futbola ikustera eramaten du. Nora eramaten du?
 18. SAN MAMESERA ERAMATEN DU

 19. Bizimodua irabaztera etortzen dira beltzak. Nora etortzen dira?
 20. ESPAINIARA ETORTZEN DIRA

 21. Turistak pinguinoak ikustera joaten dira. Nora joaten dira?
 22. GROENLANDIARA JOATEN DIRA

 23. Postmoderno batzuk arropa erostera joaten dira. Nora joaten dira?

LONDRESERA JOATEN DIRA