www.santurtzieus.com

NOR-NORK 8

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu NOR-NORK motako laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás completar las siguientes frases escribiendo el auxiliar NOR-NORK correspondiente.

 

Hutsuneak bete:

 1. Nik gauean pelikula hori ikustera eramango ___________________ (zuek)

 2. Nik gauean pelikula hori ikustera zure lagunak eramango _____________

 3. Izebak oso maite _____________________ (ni)

 4. Izebak loba guztiak oso maite ________________________

 5. Nire gurasoek pozik hartuko _____________ (zuek) etxean.

 6. Ederki engainatu (gu) __________________ lotsagabe horiek.

 7. Lapurrek ederki engainatu ___________________ ertzainak.

 8. Isiltzen ez bazarete, kanpora bidaliko ___________________ (nik)

 9. Ardo honek umore onez jarriko ________________________ (zuek)

 

Zuzenketa-orria

 1. Nik gauean pelikula hori ikustera eramango ZAITUZTET (zuek)
 2. Nik gauean pelikula hori ikustera zure lagunak eramango DITUT
 3. Izebak oso maite NAU (ni)
 4. Izebak loba guztiak oso maite DITU
 5. Nire gurasoek pozik hartuko ZAITUZTETE (zuek) etxean.
 6. Ederki engainatu (gu) GAITUZTE lotsagabe horiek.
 7. Lapurrek ederki engainatu DITUZTE ertzainak.
 8. Isiltzen ez bazarete, kanpora bidaliko ZAITUZTET (nik)
 9. Ardo honek umore onez jarriko ZAITUZTE (zuek)