www.santurtzieus.com

NOR-NORK 7

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, emandako esaldiak transformatu beharko dituzu NORK aldatuz eta dagokion NOR-NORK laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás transformar las frases que se te dan cambiando el sintagma NORK y escribiendo el auxiliar NOR-NORK correspondiente.

 

Alda ezazu azpimarratuta dagoena:

 1. NIK zu kalean poliziaren aurretik ikusi zaitut.
 2. Guk

  zure adiskideak

  Koldok

 3. MAITEK gu etxera ekarri gaitu.
 4. Zuk

  Zuek

  Potrozorri horiek

 5. ZUK Miren tabernan guztiz mozkortuta utzi duzu.
 6. Guk

  Zuek

  Nik

  Lankideek

 7. ETXE HORRETAN BIZI DEN GIZONAK gezurretan harrapatu nau.
 8. Zuk

  Zuek

  Gizonek

 9. ZUEK benetan maite nauzue?
 10. Itziarrek

  Zure lagunek

  Zuk

 11. Esan zuten: "agertzen badira, uretara botako ditugu GUK".
 12. Bermeotarrak

  Zuk

  Zuek

  Haziendakoek

 13. ANDONIREN GURASOEK zuek makilaz jo zaituztete.

Nik

Amaiak

Guk

Txikiek

 

Zuzenketa-orria

 1. Nik zu kalean poliziaren aurretik ikusi zaitut.
 2. guk POLIZIAREN AURRETIK IKUSI ZAITUGU

  zure adiskideak POLIZIAREN AURRETIK IKUSI ZAITU

  Koldok POLIZIAREN AURRETIK IKUSI ZAITU

 3. Maitek gu etxera ekarri gaitu.
 4. zuk ETXERA EKARRI GAITUZU

  zuek ETXERA EKARRI GAITUZUE

  potrozorri horiek ETXERA EKARRI GAITUZTE

 5. Zuk Miren tabernan guztiz mozkortuta utzi duzu.
 6. guk GUZTIZ MOZKORTUTA IKUSI DUGU

  zuek GUZTIZ MOZKORTUTA IKUSI DUZUE

  nik GUZTIZ MOZKORTUTA IKUSI DUT

  lankideek GUZTIZ MOZKORTUTA IKUSI DUTE

 7. Etxe horretan bizi den gizonak gezurretan harrapatu nau.
 8. zuk GEZURRETAN HARRAPATU NAUZU

  zuek GEZURRETAN HARRAPATU NAUZUE

  gizonek HARRAPATU NAUTE

 9. Zuek benetan maite nauzue?
 10. Itziarrek BENETAN MAITE NAU

  zure lagunek BENETAN MAITE NAUTE

  zuk BENETAN MAITE NAUZU

 11. Esan zuten: "agertzen badira, uretara botako ditugu guk".
 12. Bermeotarrak URETARA BOTAKO DITU

  zuk URETARA BOTAKO DITUZU

  zuek URETARA BOTAKO DITUZUE

  haziendakoek URETARAKO BOTAKO DITUZTE

 13. Andoniren gurasoek zuek makilaz jo zaituztete.

nik MAKILAZ JO ZAITUZTET

Amaiak MAKILAZ JO ZAITUZTE

guk MAKILAZ JO ZAITUZTEGU

txikiek MAKILAZ JO ZAITUZTETE