www.santurtzieus.com

NOR-NORK 6

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, emandako esaldiak transformatu beharko dituzu NOR aldatuz eta dagokion NOR-NORK laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás transformar las frases que se te dan cambiando en sintagma NOR y escribiendo el auxiliar NOR-NORK correspondiente.

 

 

Alda ezazu azpimarratuta dagoen elementua:

 1. Mikelek NI kalean aurkitu nau.
 2. Zu

  Zuek

  Bere lagunak

  Gu

 3. Koldoren lagunek NI etxetik bota naute.
 4. Zu

  Zuek

  Jon

  Gurasoak

 5. Zuk IKASTOLAKO GURASOAK gorrotatzen dituzu.
 6. Gu

  Ni

  Hura

  Haiek

 7. Guk ZU txabola batean ezkutatu zaitugu.
 8. Zuek

  Haiek

  Julen

 9. Guk ZU Iruñara kotxez eramango zaitugu.
 10. Zuek

  Haiek

  Patxi

 11. Nik NEKANE oso ondo ezagutzen dut.
 12. Zu

  Zuek

  Gure izeba

 13. Amaiak ZU gaur goizean ikusi zaitu.
 14. Ni

  Gu

  Zuek

  Bere alaba

  Seme-alabak

 15. Zuk NI ez nauzu joko.

Gu

Zure gurasoak

Lehendakaria

 

Zuzenketa-orria

 1. Mikelek ni kalean aurkitu nau.
 2. zu KALEAN AURKITU ZAITU

  zuek KALEAN AURKITU ZAITUZTE

  bere lagunak KALEAN AURKITU DITU

  gu KALEAN AURKITU GAITU

 3. Koldoren lagunek ni etxetik bota naute.
 4. zu ETXETIK BOTA ZAITUZTE

  zuek ETXETIK BOTA ZAITUZTETE

  Jon ETXETIK BOTA DUTE

  gurasoak ETXETIK BOTA DITUZTE

 5. Zuk ikastolako gurasoak gorrotatzen dituzu.
 6. gu GORROTATZEN GAITUZU

  ni GORROTATZEN NAUZU

  hura GORROTATZEN DUZU

  haiek GORROTATZEN DITUZU

 7. Guk zu txabola batean ezkutatu zaitugu.
 8. zuek TXABOLA BATEAN IZKUTATU ZAITUZTEGU

  haiek TXABOLA BATEAN IZKUTATU DITUGU

  Julen TXABOLA BATEAN DUGU

 9. Guk zu Iruñara kotxez eramango zaitugu.
 10. zuek KOTXEZ ERAMANGO ZAITUZTEGU

  haiek KOTXEZ ERAMANGO DITUGU

  Patxi KOTXEZ ERAMANGO DUGU

 11. Nik Nekane oso ondo ezagutzen dut.
 12. zu OSO ONDO EZAGUTZEN ZAITUT

  zuek OSO ONDO EZAGUTZEN ZAITUZTET

  gure izeba OSO ONDO EZAGUTZEN DUT

 13. Amaiak zu gaur goizean ikusi zaitu.
 14. ni GAUR GOIZEAN IKUSI NAU

  gu GAUR GOIZEAN IKUSI GAITU

  zuek GAUR GOIZENA IKUSI ZAITUZTE

  bere alaba GAUR GOIZEAN IKUSI DU

  seme-alabak GAUR GOIZEAN IKUSI DITU

 15. Zuk ni ez nauzu joko.

gu EZ GAITUZU JOKO

zure gurasoak EZ DITUZU JOKO

lehendakaria EZ DUZU JOKO