www.santurtzieus.com

NOR-NORK 4

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu falta den aditz laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás completar las siguientes frases escribiendo el auxiliar que falta.

 

 

 1. Noiz gonbidatuko ___________________ zuek, gu?

 2. Zuk ni ez _________________________ mendira eraman.

 3. Guk hura lotara bidali ______________________________________

 4. Noiz jo ______________________________ hark zu?

 5. Nik zu askotan kotxez eraman _______________________________

 6. Zuk, afaldu ondoren, gauez etxera ekarri ____________________ (ni)

 7. Haiek ni ardoa edatera gonbidatu _____________________________

 8. Zuek gu pozik agurtzen _____________________________________

 9. Zure edertasunak ez ____________________________ hura alaitzen.

 10. Zuek haiek gauean beldurtu _________________________________

 11. Mutiko horrek zu harriaz zauritu ______________________________

 12. Zuk ondo ezagutzen ___________________________ nire pentsaera.

 13. Nik haiek mendian ikusi _____________________________________

 14. Zuek gu asko laztantzen ____________________________________

 15. Guk zu ez ________________________________ aintzakotzat hartu.

 16. Sendagile hark zuek sendatu ________________________________

 17. Zuek haiek ondo jo ________________________________________

 18. Haiek zu pozik laguntzen _________________________ mendira.

 19. Nik asko maite __________________________ haurrak.

 20. Nik zuek laguntzarik gabe utzi _______________________________

 21. Zuek gu mendi puntara eraman ______________________________

 22. Hark asko ezagutzen ______________________ haiek.

 23. Zuk hura egunero ikusten ___________________________ lantegian.

 24. Haiek zu bidean harrapatuko _________________________________

 

Zuzenketa-orria

 1. Noiz gonbidatuko GAITUZUE zuek, gu?
 2. Zuk ni ez NAUZU mendira eraman.
 3. Guk hura lotara bidali DUGU
 4. Noiz jo ZAITU hark zu?
 5. Nik zu askotan kotxez eraman ZAITUT
 6. Zuk, afaldu ondoren, gauez etxera ekarri NAUZU (ni)
 7. Haiek ni ardoa edatera gonbidatu NAUTE
 8. Zuek gu pozik agurtzen GAITUZUE
 9. Zure edertasunak ez DU hura alaitzen.
 10. Zuek haiek gauean beldurtu DITUZUE
 11. Mutiko horrek zu harriaz zauritu ZAITU
 12. Zuk ondo ezagutzen DUZU nire pentsaera.
 13. Nik haiek mendian ikusi DITUT
 14. Zuek gu asko laztantzen GAITUZUE
 15. Guk zu ez ZAITUGU aintzakotzat hartu.
 16. Sendagile hark zuek sendatu ZAITUZTE
 17. Zuek haiek ondo jo DITUZUE
 18. Haiek zu pozik laguntzen ZAITUZTE mendira.
 19. Nik asko maite DITUT haurrak.
 20. Nik zuek laguntzarik gabe utzi ZAITUZTET
 21. Zuek gu mendi puntara eraman GAITUZUE
 22. Hark asko ezagutzen DITU haiek.
 23. Zuk hura egunero ikusten DUZU lantegian.
 24. Haiek zu bidean harrapatuko ZAITUZTE