www.santurtzieus.com

NOR-NORK 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu falta den aditz laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás completar las siguientes frases escribiendo el auxiliar que falta.

 

 

 1. (Nik zu) arratsaldean partidua ikustera eramango _____________________

 2. Izebak oso maite _________________________ (zu)

 3. Izebak oso maite _________________________ (ni)

 4. Izebak oso maite _________________________ (gu)

 5. Izebak oso maite _________________________ (zuek)

 6. Guk etxeraino lagunduko _____________________________ (zuek)

 7. Nire gurasoek pozik hartuko ________________________ (haiek)

 8. Zerk ekarri _____________________ nigana? (zu)

 9. Guk ez ______________________ (zu) inoiz ahaztuko.

 10. (Nik) harrapatzen ba____________________, jo egingo ________________

 11. Ederki engainatu ________________________ (gu) lotsagabe horiek.

 12. Idoiak bere autoan eramango ________________________ (ni)

 13. Zu gaizki portatuz gero, (guk) telebista ikusi gabe utziko ______________

 14. Isiltzen ez bazarete kanpora bidaliko ________________________________ (nik)

 15. Ardo honek umore onez jarriko ____________________ gu.

 16. (Guk zu) goizean ez _____________________________ inon ikusi.

 17. Zerk harritu _______________________ (zu)?

 

Zuzenketa-orria

 1. (Nik zu) arratsaldean partidua ikustera eramango ZAITUT
 2. Izebak oso maite ZAITU (zu)
 3. Izebak oso maite NAU (ni)
 4. Izebak oso maite GAITU (gu)
 5. Izebak oso maite ZAITUZTE (zuek)
 6. Guk etxeraino lagunduko ZAITUZTEGU (zuek)
 7. Nire gurasoek pozik hartuko DITUZTE (haiek)
 8. Zerk ekarri ZAITU nigana? (zu)
 9. Guk ez ZAITUGU (zu) inoiz ahaztuko.
 10. (Nik) harrapatzen baZAITUT jo egingo DIZUT
 11. Ederki engainatu GAITUZTE (gu) lotsagabe horiek.
 12. Idoiak bere autoan eramango NAU (ni)
 13. Zu gaizki portatuz gero, (guk) telebista ikusi gabe utziko ZAITUGU
 14. Isiltzen ez bazarete kanpora bidaliko ZAITUZTET (nik)
 15. Ardo honek umore onez jarriko GAITU gu.
 16. (Guk zu) goizean ez ZAITUGU inon ikusi.
 17. Zerk harritu ZAITU (zu)?