www.santurtzieus.com

NOR-NORI-NORK 9

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu falta den aditz laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás completar las siguientes frases escribiendo el auxiliar que falta.

 

Hutsuneak bete:

 1. Nik haiei gozokia erosi _______________.

 2. Zuk haiei gozokia erosi  _______________.

 3. Zuk haiei gozokiak erosi _______________.

 4. Guk haiei gozokia erosi  _______________.

 5. Zuek haiei gozokia erosi  _______________.

 6. Hark hari gozokia erosi  _______________.

 7. Haiek haiei gozokiak erosi  _______________.

 8. Zuek haiei gozokiak erosi  _______________.

 9. Zuk haiei gozokiak erosi  _______________.

 10. Nik haiei gozokiak erosi  _______________.

 11. Guk haiei gozokiak erosi  _______________.

 

Zuzenketa-orria

 1. Nik haiei gozokia erosi DIET
 2. Zuk haiei gozokia erosi DIEZU
 3. Zuk haiei gozokiak erosi DIZKIEZU
 4. Guk haiei gozokia erosi DIEGU
 5. Zuek haiei gozokia erosi DIEZUE
 6. Hark hari gozokia erosi DIO
 7. Haiek haiei gozokiak erosi DIZKIETE
 8. Zuek haiei gozokiak erosi DIZKIEZUE
 9. Zuk haiei gozokiak erosi DIZKIEZU
 10. Nik haiei gozokiak erosi DIZKIET
 11. Guk haiei gozokiak erosi DIZKIEGU