www.santurtzieus.com

NOR-NORI-NORK 8

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu falta den aditz laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás completar las siguientes frases escribiendo el auxiliar que falta.

 

Hutsuneak bete:

 1. Nik hari baloia eman  _______________.

 2. Nik hari baloiak eman  _______________.

 3. Guk hari baloiak eman  _______________.

 4. Zuk hari baloia eman  _______________.

 5. Haiek hari baloia eman  _______________.

 6. Guk hari baloia eman  _______________.

 7. Zuk hari baloiak eman  _______________.

 8. Hark hari baloia eman  _______________.

 9. Hark hari baloiak eman  _______________.

 10. Zuek hari baloia eman  _______________.

 11. Zuek hari baloiak eman  _______________.

 12. Zuk hari baloiak eman  _______________.

 

Zuzenketa-orria

 1. Nik hari baloia eman DIOT
 2. Nik hari baloiak eman DIZKIOT
 3. Guk hari baloiak eman DIZKIOGU
 4. Zuk hari baloia eman DIOZU
 5. Haiek hari baloia eman DIOTE
 6. Guk hari baloia eman DIOGU
 7. Zuk hari baloiak eman DIZKIOZU
 8. Hark hari baloia eman DIO
 9. Hark hari baloiak eman DIZKIO
 10. Zuek hari baloia eman DIOZUE
 11. Zuek hari baloiak eman DIZKIOZUE
 12. Zuk hari baloiak eman DIZKIOZU