www.santurtzieus.com

NOR-NORI-NORK 7

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu falta den aditz laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás completar las siguientes frases escribiendo el auxiliar que falta.

 

 

 1. Koldok niri kafea ordaindu _______________.

 2. Nik Koldori kafea ordaindu _______________ .

 3. Koldok niri kafea eta txokorra kendu _______________.

 4. Nik Koldori kafea eta txokorra kendu _______________.

 5. Txominek zuri euskaraz hitz egin _______________.

 6. Zuk Txomini euskaraz hitz egin _______________.

 7. Txominek zuri egunkariak irakurri _______________.

 8. Zuk Txomini egunkariak irakurri _______________.

 9. Guk hari bonboi bat eman _______________.

 10. Hark zuri bonboi bat eman _______________.

 11. Guk hari bonboiak eman _______________.

 12. Hark zuri zorionak eman _______________.

 13. Zuek haiei ostikada eman _______________.

 14. Zuek hari ostikada eman _______________.

 15. Zuek niri aspirina eman _______________.

 16. Zuk amonari txikleak eman _______________.

 17. Hark amonari ilea orraztu _______________.

 18. Haiek niri gozoki bat eman _______________.

 19. Nik zuri txiste bat kontatu _______________.

 20. Guk zuri agur esan _______________.

 

Zuzenketa-orria

 1. Koldok niri kafea ordaindu DIT.
 2. Nik Koldori kafea ordaindu DIOT.
 3. Koldok niri kafea eta txokorra kendu DIZKIT.
 4. Nik Koldori kafea eta txokorra kendu DIZKIOT.
 5. Txominek zuri euskaraz hitz egin DIZU.
 6. Zuk Txomini euskaraz hitz egin DIOZU.
 7. Txominek zuri egunkariak irakurri DIZU.
 8. Zuk Txomini egunkariak irakurri DIZKIOZU.
 9. Guk hari bonboi bat eman DIOGU.
 10. Hark zuri bonboi bat eman DIZU.
 11. Guk hari bonboiak eman DIZKIOGU.
 12. Hark zuri zorionak eman DIZKIZU.
 13. Zuek haiei ostikada eman DIEZUE.
 14. Zuek hari ostikada eman DIOZUE.
 15. Zuek niri aspirina eman DIDAZUE.
 16. Zuk amonari txikleak eman DIZKIOZU.
 17. Hark amonari ilea orraztu DIO.
 18. Haiek niri gozoki bat eman DIDATE.
 19. Nik zuri txiste bat kontatu DIZUT.
 20. Guk zuri agur esan DIZUGU.