www.santurtzieus.com

NOR-NORI-NORK 6

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, emandako esaldiak transformatu beharko dituzu NORK aldatuz eta dagokion NOR-NORI-NORK laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás transformar las frases que se te dan cambiando en sintagma NORK y escribiendo el auxiliar NOR-NORI-NORK correspondiente.

 

Nork aldatu eta aditza zuzen jarri

 1. Zuk gaur goizean Mikeli mesede bat eskatu diozu.
 2. Nik?

  Mirenek?

  Guk?

  Gurasoek?

 3. Zure alabak niri ehun pezeta zor dizkit.
 4. Zuk?

  Guk?

  Zuek?

  Xabierren lehengusuek?

 5. Nik eguerdian bazkaria prestatu dizuet.
 6. Amak?

  Guk?

  Tabernako sukaldariak?

 7. Guk gaur arratsaldean adiskideei egia esan diegu.
 8. Nik?

  Zuk?

  Josebak?

  Zuek?

  Abokatuek?

 9. Zuek gaur gauean guri argazkiak erakutsi dizkiguzue?
 10. Zuk?

  Milak?

  Auzoko umeek?

 11. Ikastolako irakasleek zuri nota txarrak jarri dizkizute.

Nik?

Irakasleak?

Guk?

 

Zuzenketa-orria

 1. Zuk gaur goizean Mikeli mesede bat eskatu diozu.
 2. Nik? MIKELI MESEDE BAT ESKATU DIOT

  Mirenek? MIKELI MESEDE BAT ESKATU DIO

  Guk? MESEDE BAT ESKATU DIOGU

  Gurasoek? MESEDE BAT ESKATU DIOTE

 3. Zure alabak niri ehun pezeta zor dizkit.
 4. Zuk? EHUN PEZETA ZOR DIZKIDAZU

  Guk? ------------------------

  Zuek? EHUN PEZETA ZOR DIZKIDAZUE

  Xabierren lehengusuek? EHUN PEZETA ZOR DIZKIDATE

 5. Nik eguerdian bazkaria prestatu dizuet.
 6. Amak? BAZKARIA PRESTATU DIZUE

  Guk? BAZKARIA PRESTATU DIZUEGU

  Tabernako sukaldariak? BAZKARIA PRESTATU DIZUE

 7. Guk gaur arratsaldean adiskideei egia esan diegu.
 8. Nik? EGIA ESAN DIET

  Zuk? EGIA ESAN DIEZU

  Josebak? EGIA ESAN DIE

  Zuek? EGIA ESAN DIEZUE

  Abokatuek? EGIA ESAN DIETE

 9. Zuek gaur gauean guri argazkiak erakutsi dizkiguzue?
 10. Zuk? ARGAZKIAK ERAKUTSI DIZKIGUZU

  Milak? ARGAZKIAK ERAKUTSI DIZKIGU

  Auzoko umeek? ARGAZKIAK ERAKUTSI DIZKIGUTE

 11. Ikastolako irakasleek zuri nota txarrak jarri dizkizute.

Nik? NOTA TXARRAK JARRI DIZKIZUT

Irakasleak? NOTA TXARRAK JARRI DIZKIZU

Guk? NOTA TXARRAK JARRI DIZKIZUGU