www.santurtzieus.com

NOR-NORI-NORK 5

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, emandako esaldiak transformatu beharko dituzu NORI aldatuz eta dagokion NOR-NORI-NORK laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás transformar las frases que se te dan cambiando en sintagma NORI y escribiendo el auxiliar NOR-NORI-NORK correspondiente.

 

Alda ezazu nori pertsona eta jar ezazu honen araberako aditz zuzena:

 1. Gaur eguerdian Anderrek emazteari bost plater hautsi dizkio.
 2. Niri?

  Zuri?

  Guri?

  Zuei?

  Sukaldekoei?

 3. Gaur goizean zuk niri alkandora berria zikindu didazu.
 4. Aitari?

  Guri?

  Zure lankideei?

 5. Herriko sendagileek haur horri gaitz bat aurkitu diote.
 6. Niri?

  Zuri?

  Guri?

  Zuei?

  Ikastolako haurrei?

 7. Nik zuei sukaldean gozokiak banatu dizkizuet.
 8. Zuri?

  Ilobei?

  Seme-alabei?

  Zuei?

 9. Guk zuri poltsikotik dirua kendu dizugu.
 10. Zuei?

  Koldori?

  Lantegiko atezainei?

 11. Zuek guri euskara hiztegia galdu diguzue.

Niri?

Nire ahizpari?

Mirenen adiskideei?

 

Zuzenketa-orria

 1. Gaur eguerdian Anderrek emazteari bost plater hautsi dizkio.
 2. Niri? BOST PLATER HAUTSI DIZKIT

  Zuri? BOST PLATER HAUTSI DIZKIZU

  Guri? BOST PLATER HAUTSI DIZKIGU

  Zuei? BOST PLATER HAUTSI DIZKIZUE

  Sukaldekoei? BOST PLATER HAUTSI DIZKIE

 3. Gaur goizean zuk niri alkandora berria zikindu didazu.
 4. Aitari? ALKONDARA BERRIA ZIKINDU DIOZU

  Guri? ALKONDARA BERRIA ZIKINDU DIGUZU

  Zure lankideei? ALKONDARA BERRIA ZIKINDU DIEZU

 5. Herriko sendagileek haur horri gaitz bat aurkitu diote.
 6. Niri? GAITZ BAT AURKITU DIDATE

  Zuri? GAITZ BAT AURKITU DIZUTE

  Guri?GAITZ BAT AURKITU DIGUTE

  Zuei? GAITZ BAT AURKITU DIZUETE

  Ikastolako haurrei? GAITZ BAT AURKITU DIETE

 7. Nik zuei sukaldean gozokiak banatu dizkizuet.
 8. Zuri? GOZOKIAK BANATU DIZKIZUT

  Ilobei? GOZOKIAK BANATU DIZKIET

  Seme-alabei? GOZOKIAK BANATU DIZKIET

  Zuei? GOZOKIAK BANATU DIZKIZUET

 9. Guk zuri poltsikotik dirua kendu dizugu.
 10. Zuei? DIRU KENDU DIZUEGU

  Koldori? DIRUA KENDU DIOGU

  Lantegiko atezainei? DIRUA KENDU DIEGU

 11. Zuek guri euskara hiztegia galdu diguzue.

Niri? HIZTEGIA GALDU DIDAZUE

Nire ahizpari? HIZTEGIA GALDU DIOZUE

Mirenen adiskideei? HIZTEGIA GALDI DIEZUE