www.santurtzieus.com

NOR-NORI-NORK 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditza landuko duzu. Horretarako, ondorengo esaldiak osatu beharko dituzu NOR-NORI-NORK motako laguntzailea idatziz.

En este ejercicio trabajarás el verbo. Para ello deberás completar las siguientes frases escribiendo el auxiliar NOR-NORI-NORK correspondiente.

 

 

 1. Umeak amari lore bat erosi _______________.

 2. Umeek amari lore bat erosi _______________.

 3. Umeak amonari lore bat erosi _______________.

 4. Umeek amonari lore bat erosi _______________.

 5. Emazteak senarrari belarriak moztu _______________.

 6. Emazteek senarrei belarriak moztu _______________.

 7. Senarrak emazteari bonboiak ekarri _______________.

 8. Senarrak emazteei loreak ekarri _______________.

 9. Publikoak kantariei txaloak egin _______________.

 10. Kantariak publikoari musu bat bota _______________.

 

Zuzenketa-orria

 1. Umeak amari lore bat erosi DIO
 2. Umeek amari lore bat erosi DIOTE
 3. Umeak amonari lore bat erosi DIO
 4. Umeek amonari lore bat erosi DIOTE
 5. Emazteak senarrari belarriak moztu DIZKIO
 6. Emazteek senarrei belarriak moztu DIZKIETE
 7. Senarrak emazteari bonboiak ekarri DIZKIO
 8. Senarrak emazteei loreak ekarri DIZKIE
 9. Publikoak kantariei txaloak egin DIZKIE
 10. Kantariak publikoari musu bat bota DIO