www.santurtzieus.com

NOR 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, beheko esaldiak pluralean ipini beharko dituzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás poner en plural los siguientes enunciados.

 

Pon en plural las siguientes frases
 1. Hau eskola da

 2. Hori lantegia da

 3. Hura baserria da

 4. Hau esku garbia da

 5. Hori etxe ederra da

 6. Hura gizon handia da

 7. Liburu hau itsusia da

 8. Mutil hori gaztea da

 9. Iturri hori zikina da

 10. Ontzi hau garbia da

 11. Herri hau ederra da

 12. Bide hori luzea da

 13. Jantzi hori zaharra da

 14. Alkandora berria da

 

 

Zuzenketa-orria

 1. HAUEK ESKOLAK DIRA

 2. HORIEK LANTEGIAK DIRA

 3. HAIEK BASERRIAK DIRA

 4. HAUEK ESKU GARBIAK DIRA

 5. HORIEK ETXE EDERRAK DIRA

 6. HAIEK GIZON HANDIAK DIRA

 7. LIBURU HAUEK ITSUSIAK DIRA

 8. MUTIL HORIEK GAZTEAK DIRA

 9. ITURRI HORIEK ZIKINAK DIRA

 10. ONTZI HAUEK GARBIAK DIRA

 11. HERRI HAUEK EDERRAK DIRA

 12. BIDE HORIEK LUZEAK DIRA

 13. JANTZI HORIEK ZAHARRAK DIRA

 14. ALKANDORAK BERRIAK DIRA