www.santurtzieus.com

NOR 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, ondorengo sintagmak itzuli beharko dituzu: gorgoratu NOR  kasua erabili behar duzula.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás traducir los siguientes sintagmas: recuerda que debes usar el caso NOR.

 

Itzuli / Traduce:

 1. Una casa

 2. La casa

 3. Las casas

 4. Las casas pequeñas

 5. Casas pequeñas

 6. Una chica

 7. Las chicas

 8. Esa chica

 9. La chica alta

 10. La mujer

 11. Una mujer

 12. Mujeres

 13. Mujeres jóvenes

 14. Dos gatos

 15. El gato

 16. Los gatos

 17. Aquel gato

 18. Gato blanco

 19. Gatos blancos

 20. Esos gatos blancos

 

 

Zuzenketa-orria

 1. ETXE BAT

 2. ETXEA

 3. ETXEAK

 4. ETXE TXIKIAK

 5. ETXE TXIKIAK

 6. NESKA BAT

 7. NESKAK

 8. NESKA HORI

 9. NESKA ALTUA

 10. EMAKUMEA

 11. EMAKUME BAT

 12. EMAKUMEAK

 13. EMAKUME GAZTEAK

 14. BI KATU

 15. KATUA

 16. KATUAK

 17. KATU HURA

 18. KATU ZURIA

 19. KATU ZURIAK

 20. KATU ZURI HORIEK