www.santurtzieus.com

NONGOA 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, hainbat hitz NONGO kasuan deklinatu beharko dituzu, singularrean eta pluralean.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello deberás declinar unas palabras en el caso NONGO, en singular y plural.

 

 

Deklina itzazu hurrengo hitz hauek:

 

 

SINGULARRA

PLURALA

 

HAU
HORI
HURA
PARIS
BILBO
ETXEA
HARANA
GELA
MENDIA
BAT

 

   

 

 

Zuzenketa-orria

Deklina itzazu hurrengo hitz hauek:

 

 

SINGULARRA

PLURALA

 

HAU

HORI

HURA

PARIS

BILBO

ETXEA

HARANA

GELA

MENDIA

BAT

 

 

HONETAKO

HORRETAKO

HARTAKO

PARISEKO

BILBOKO

ETXEKO

HARANEKO

GELAKO

MENDIKO

BATEKO

 

HAUETAKO

HORIETAKO

HAIETAKO

 

 

ETXEETAKO

HARANETAKO

GELETAKO

MENDIETAKO