www.santurtzieus.com

NONDIK-NORA

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan deklinabidea landuko duzu. Horretarako, hainbat adibide ematen zaizu eta adibide horiek aztertuta NONDIK eta NORA kasuak erabiltzeko araua lortu beharko duzu.

En este ejercicio trabajarás la declinación. Para ello se te ofrecen varios ejemplos y analizando estos ejemplos deberás conseguir la regla de uso de los casos NONDIK y NORA.

 

Irakur itzazu hurrengo esaldi hauek:

Josu etxetik dator eta hondartzara doa.
Parisetik Bilbora 1000km baino gehiago dago, baina Bilbotik Madrilera 1000km baino gutxiago.
Nora zoaz? Iturrira
Nondik zatoz? Iturritik
Amaren etxera noa afaltzera, eta zu? Ni gelara noa, ikastera.
Herriko kaleetatik ekarri ditut kartel hauek eta herriko etxeetara eramango ditut. Herriko kale horietatik? Ez, hauetatik eta haietatik.
Zein etxetara daramatzazu? Etxe honetara, horretara eta hartara.

Orain, atera deklinabide atzizkiak.

 1. IZEN ARRUNTAK
 2.  

   

  MUGAGABEA

  SINGULARRA

  PLURALA

  NONDIK

  etxe

  mendi

  haran

  etxe

  mendi

  haran

  etxe

  mendi

  haran

  NORA

   

  etxe

  mendi

  haran

  etxe

  mendi

  haran

  etxe

  mendi

  haran

   

 3. IZEN PROPIOAK
 4.  

  NONDIK

  Santurtzi

  Paris

  NORA

  Santurtzi

  Paris

 
 1. ERAKUSLEAK

 

NONDIK

hau

 

hauek

 

hori

 

horiek

 

hura

 

haiek

 

 

NORA

hau

 

hauek

 

hori

 

horiek

 

hura

 

haiek

 

 

 

Zuzenketa-orria

1. IZEN ARRUNTAK

 

   

  MUGAGABEA

  SINGULARRA

  PLURALA

  NONDIK

  EtxeTATIK

  MendiTATIK

  HaranETATIK

  EtxeTIK

  MendiTIK

  HaranETIK

  EtxeETATIK

  MendiETATIK

  HaranETATIK

  NORA

   

  EtxeTARA

  MendiTARA

  HaranETARA

   

  EtxeRA

  MendiRA

  HaranERA

   

  EtxeETARA

  MendiETARA

  HaranETARA

   

 

2. IZEN PROPIOAK

  NONDIK

  SanturtziTIK

  ParisETIK

  NORA

  SanturtziRA

  ParisERA

3. ERAKUSLEAK

 

 

NONDIK

hau

HONETATIK

hauek

HAUETATIK

hori

HORRETATIK

horiek

HORIETATIK

hura

HARTATIK

haiek

HAIETATIK

 

NORA

hau

HONETARA

hauek

HAUETARA

hori

HORRETARA

horiek

HORIETARA

hura

HARTARA

haiek

HAIETARA