www.santurtzieus.com

JOANGO NAIZ, EKARRIKO DUT 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan geroaldia landuko duzu. Horretarako, berridatz itzazu beheko esaldiak geroaldian.

En este ejercicio trabajarás las formas de futuro. Para ello deberás poner en futuro los siguientes enunciados.

 

 
 1. Ni pozik nago zurekin

 2. Zu itsasora zoaz

 3. Gu bakarrik gaude

 4. Zuek mendian zabiltzate

 5. Zu etxeko balkoian zaude

 6. Mekanikoak autoa konpondu dio Joxeri

 7. Agureak ume honi begiratu dio

 8. Ilobak aldizkariak ekarri dizkio izebari

 9. Jostailu ederra erosi diozu Maiteren alabari

 10. Haurrak betaurrekoak puskatu dizkio irakasleari

 11. Zuk etxea saldu diozu gizon hari

 12. Argazki polita atera diogu talde horri

 13. Ertzainek bidea erakutsi diote Patxiri

 14. Katuak esnea edan dio andre zahar honi

 15. Nik ez diot neska horri ezer eman

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Ni pozik EGONGO NAIZ zurekin

 2. Zu itsasora JOANGO ZARA

 3. Gu bakarrik EGONGO GARA

 4. Zuek mendian IBILIKO ZARETE

 5. Zu etxeko balkoian EGONGO ZARA

 6. Mekanikoak autoa konponduKO dio Joxeri

 7. Agureak ume honi begiratuKO dio

 8. Ilobak aldizkariak ekarriKO dizkio izebari

 9. Jostailu ederra erosiKO diozu Maiteren alabari

 10. Haurrak betaurrekoak puskatuKO dizkio irakasleari

 11. Zuk etxea salduKO diozu gizon hari

 12. Argazki polita ateraKO diogu talde horri

 13. Ertzainek bidea erakutsiKO diote Patxiri

 14. Katuak esnea edanGO dio andre zahar honi

 15. Nik ez diot neska horri ezer emanGO