www.santurtzieus.com

JOANGO NAIZ, EKARRIKO DUT 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan geroaldia landuko duzu. Horretarako, berridatz itzazu beheko esaldiak geroaldian.

En este ejercicio trabajarás las formas de futuro. Para ello deberás poner en futuro los siguientes enunciados.

 

 
 1. Mikel etorri da

 2. Autobusa aurreko kalean gelditu da

 3. Amaia dantzara joan da adiskide batekin

 4. Haurra zutik egon da

 5. Zerbait gertatu da horren etxean

 6. Gizona bidean ibili da

 7. Alberto berandu iritsi da

 8. Haizea goitik sartzen da

 9. Orain hasi da pelikula

 10. Bilera honetara ez da inor agertu

 11. Zuek etxera igo zarete

 12. Ni gutxitan joaten naiz taberna horretara

 13. Lurrera erori zara

 14. Oraindik ez gara lanean hasi

 15. Goiz jaikitzen naiz ohetik

 16. Trena galdu du

 17. Aitak sukaldeko ontziak garbitu ditu

 18. Semeak dirua eskatu du

 19. Realak partidua irabazi du

 20. Amaiak argia piztu du

 21. Lan handia egiten du honek

 22. Itsu horrek ez du ezer ikusten

 23. Ahizpa zaharrenak txikia jazten du

 24. Zuk berehala asmatu duzu hori

 25. Andoniren mahaian utzi ditut paperak

 26. Zuek atea jo duzue

 27. Nik euritako berria erosi dut

 28. Zuk iturriko ura edan duzu

 29. Guk irratia entzun dugu

 30. Zure anaiak ikusi ditugu

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Mikel etorriKO da

 2. Autobusa aurreko kalean geldituKO da

 3. Amaia dantzara joanGO da adiskide batekin

 4. Haurra zutik egonGO da

 5. Zerbait gertatuKO da horren etxean

 6. Gizona bidean ibiliKO da

 7. Alberto berandu iritsiKO da

 8. Haizea goitik sartUKO da

 9. Orain hasiKO da pelikula

 10. Bilera honetara ez da inor agertuKO

 11. Zuek etxera igoKO zarete

 12. Ni gutxitan joaNGO naiz taberna horretara

 13. Lurrera eroriKO zara

 14. Oraindik ez gara lanean hasiKO

 15. Goiz jaikiKO naiz ohetik

 16. Trena galduKO du

 17. Aitak sukaldeko ontziak garbituKO ditu

 18. Semeak dirua eskatuKO du

 19. Realak partidua irabaziKO du

 20. Amaiak argia piztuKO du

 21. Lan handia egiNGO du honek

 22. Itsu horrek ez du ezer ikusIKO

 23. Ahizpa zaharrenak txikia jaNTZIKO du

 24. Zuk berehala asmatuKO duzu hori

 25. Andoniren mahaian utziKO ditut paperak

 26. Zuek atea joKO duzue

 27. Nik euritako berria erosiKO dut

 28. Zuk iturriko ura edanGO duzu

 29. Guk irratia entzunGO dugu

 30. Zure anaiak ikusiKO ditugu