www.santurtzieus.com

JOAN NAIZ, EGIN DUT 3

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan orainaldi burutua landuko duzu. Horretarako, bete itzazu beheko esaldietako hutsuneak.

En este ejercicio trabajarás las formas del pretérito perfecto (he ido, he hecho). Para ello deberás rellenar los huecos de los siguientes enunciados.

 

 1. Irakasleek bilera bat izan _______________ eskolan

 2. Langile hauek bi etxe egin _________ herri honetan

 3. Emakume honek telebistan hitz egin ______________

 4. Gazteek autobusa hartu ______________

 5. Gizon horrek paper zaharrak bildu ________ kalean

 6. Nik mahaian utzi _____________ liburua

 7. Zuek ez __________ ezer erosi

 8. Neskak haragia jan __________________

 9. Guk etxean prestatu ________________ bazkaria

 10. Lolik paper batean idatzi _______________

 11. Guk ez _____________ paper hori irakurri

 12. Inesek leihoak ireki _________________

 13. Zuk iturria itxi _______________

 14. Nor ikusi ________________ zuk kalean?

 15. Musika ederra entzun ___________ guk plazan

 16. Nik poltsan sartu ___________________ kartera

 17. Gurasoek kanpora atera ____________ haurrak

 18. Nire lagunak txiste berriak esan ________________

 19. Neska hark nire urteak galdetu _____________

 20. Zuek oso ondo erantzun _______________

 21. Zer ekarri  ______________ zuk poltsa horretan?

 22. Zuek nire lagunak eraman _______________ autoan

 23. Nik denbora asko galdu _________________ gaur

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Irakasleek bilera bat izan DUTE eskolan

 2. Langile hauek bi etxe egin DITUZTE herri honetan

 3. Emakume honek telebistan hitz egin DU

 4. Gazteek autobusa hartu DUTE

 5. Gizon horrek paper zaharrak bildu DITU kalean

 6. Nik mahaian utzi DUT liburua

 7. Zuek ez DUZUE ezer erosi

 8. Neskak haragia jan DU

 9. Guk etxean prestatu DUGU bazkaria

 10. Lolik paper batean idatzi DU

 11. Guk ez DUGU paper hori irakurri

 12. Inesek leihoak ireki DITU

 13. Zuk iturria itxi DUZU

 14. Nor ikusi DUZU zuk kalean?

 15. Musika ederra entzun DUGU guk plazan

 16. Nik poltsan sartu DUT kartera

 17. Gurasoek kanpora atera DITUZTE haurrak

 18. Nire lagunak txiste berriak esan DITU

 19. Neska hark nire urteak galdetu DITU

 20. Zuek oso ondo erantzun DUZUE

 21. Zer ekarri DUZU zuk poltsa horretan?

 22. Zuek nire lagunak eraman DITUZUE autoan

 23. Nik denbora asko galdu DUT gaur