www.santurtzieus.com

JARRAITZAILE BAT LARRIKI ZAURITUA

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan gramatika landuko duzu. Horretarako, ariketari dagokion testuko aditz laguntzaileak sailkatu beharko dituzu zein talderi dagozkion esanez.

En este ejercicio trabajarás la gramática. Para ello deberás clasificar los verbos auxiliares del texto correspondiente al ejercicio según a qué grupo pertenezcan.

 

 

 

NOR

 

 

 

 

NOR-NORI

 

 

 

 

NOR-NORK

 

 

 

 

NOR-NORI-NORK

 

 

 

 

 

Zuzenketa-orria

 

NOR

 

ZEN, ZIREN, ZELA, ZEN

NOR-NORI

 

ZITZAION

NOR-NORK

 

ZUTEN, ZITUZTEN, ZUEN, ZUTEN, ZUEN, ZUEN

NOR-NORI-NORK

 

ZION, ZIOTEN, ZION