www.santurtzieus.com

IZAN ADITZA 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan izan aditza landuko duzu. Horretarako, bete itzazu falta diren hutsuneak.

En este ejercicio vas a trabajar el verbo izan. Para ello, completa las siguientes frases

 

 

 1. Nor_______________hau?

 2. ____________da hori? Hori Amaia da

 3. Nor________________hura? Hura Jon da

 4. Nor______________zu? Ni Josu naiz

 5. ___________zara zu? Ni Aitor naiz

 6. Eta zu nor zara? Ni Xabier______________

 7. __________________da hau? Hori mahaia da

 8. Zer_____________hori? Hori aulkia da

 9. ______________da hura? Hura atea da

 10. Hori euritakoa__________________

 11. Zer zara zu: ikaslea_____________irakaslea?

 12. Zer_____________zu? Ni ikaslea naiz

 13. Nor _____________ni? Zu Miren zara

 14. Nortzuk_________________hauek?

 15. Zer______________hauek? Hauek ikasleak dira

 16. _______________dira horiek? Horiek irakasleak dira

 17. Eta haiek__________________dira?

 18. Haiek Idoia eta Alain_____________

 19. Gu ikasleak_________________

 20. _______________euskaldunak gara

 21. Nortzuk________________zuek?

 22. Gu Jon _________Miren gara

 23. Zuek________________zarete: ikasleak ala irakasleak?

 24. Zuek medikuak________________, ezta?

 25. ________________da mutil hori? Mutil hori Josu da

 26. ____________________da kutxa hau?

 27. Nortzuk_________________neska hauek?

 28. Zer________________paper hauek? Ariketak dira

 29. Hau ez_____________kafesnea

 30. Ni ez ______________medikua, abokatua baizik

 31. Zu ez_________________Maider, ezta?

 32. Hau ez da liburua, aldizkaria___________

 33. Joseba eta Jon ez______________anaiak

 34. Hauek ez dira madariak, sagarrak_____________

 35. Neska hori ez da maistra, idazkaria_____________

 36. Hori_______________da zaila

 

Zuzenketa-orria

 1. Nor DA hau?

 2. NOR da hori? Hori Amaia da

 3. Nor DA hura? Hura Jon da

 4. Nor NAIZ zu? Ni Josu naiz

 5. NOR zara zu? Ni Aitor naiz

 6. Eta zu nor zara? Ni Xabier NAIZ

 7. ZER da hau? Hori mahaia da

 8. Zer DA hori? Hori aulkia da

 9. ZER da hura? Hura atea da

 10. Hori euritakoa DA

 11. Zer zara zu: ikaslea ALA irakaslea?

 12. Zer ZARA zu? Ni ikaslea naiz

 13. Nor NAIZ ni? Zu Miren zara

 14. Nortzuk DIRA hauek?

 15. Zer DIRA hauek? Hauek ikasleak dira

 16. NORTZUK dira horiek? Horiek irakasleak dira

 17. Eta haiek NORTZUK dira?

 18. Haiek Idoia eta Alain DIRA

 19. Gu ikasleak GARA

 20. GU euskaldunak gara

 21. Nortzuk ZARETE zuek?

 22. Gu Jon ETA Miren gara

 23. Zuek ZER zarete: ikasleak ala irakasleak?

 24. Zuek medikuak ZARETE , ezta?

 25. NOR da mutil hori? Mutil hori Josu da

 26. ZER da kutxa hau?

 27. Nortzuk DIRA neska hauek?

 28. Zer DIRA paper hauek? Ariketak dira

 29. Hau ez DA kafesnea

 30. Ni ez NAIZ medikua, abokatua baizik

 31. Zu ez ZARA Maider, ezta?

 32. Hau ez da liburua, aldizkaria DA

 33. Joseba eta Jon ez DIRA anaiak

 34. Hauek ez dira madariak, sagarrak DIRA

 35. Neska hori ez da maistra, idazkaria DA

 36. Hori EZ da zaila