www.santurtzieus.com

GOIKO ETA BEHEKO URDINAREN ARTEAN, GREZIA 2

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan gramatika landuko duzu. Horretarako, hainbat aditz forma itzuli beharko dituzu. Atal bakoitzean laguntza bezala itzulpen bat eskainiko dizugu.

En este ejercicio trabajarás la gramática. Para ello deberás traducir unas formas verbales. En cada bloque te ofrecemos como ayuda una forma traducida.

 

 

Eduki zuen

tuvo

Izan zen

 

Zeukan

 

Zen

era

Eduki du

 

Izan da

 

Dauka

 

Da

 

Edukiko du

 

Izango da

 

 

Egon zen

 

Ezagutu zuen

 

Zegoen

 

Ezagutzen zuen

 

Egon da

ha estado

Ezagutu du

 

Dago

 

Ezagutzen du

conoce

Egongo da

 

Ezagutuko du

 

 

Bukatu zuten

 

Utzi genituen

 

Bukatzen zuten

 

Uzten genituen

dejábamos

Bukatu dute

 

Utzi ditugu

 

Bukatzen dute

 

Uzten ditugu

 

Bukatzen ari dira

están terminando

Uzten ari gara

 

Bukatuko dute

 

Utziko ditugu

 

 

Hasi ziren

empezaron

Joan zen

 

Hasten ziren

 

Zihoan

 

Hasi dira

 

Joan da

ha ido

Hasten dira

 

Doa

 

Hasiko dira

 

Joango da

 

 

Erabili nuen

 

Eraiki zuten

 

Erabiltzen nuen

 

Eraikitzen zuten

construían

Erabili dut

 

Eraiki dute

 

Erabiltzen dut

utilizo

Eraikitzen dute

 

Erabiltzen ari naiz

 

Eraikitzen ari dira

 

Erabiliko dut

 

Eraikiko dute

 

 

Izan zinen

 

Egin zizkioten

 

Zinen

 

Egiten zizkioten

 

Izan zara

 

Egin dizkiote

le han hecho

Zara

 

Egiten dizkiote

 

Izango zara

serás

Egingo dizkiote

 

 

Eman zituen

Dió

Atera nintzen

 

Ematen zituen

 

Ateratzen nintzen

salía

Eman ditu

 

Atera naiz

 

Ematen ditu

 

Ateratzen naiz

 

Ematen ari da

 

Ateratzen ari naiz

 

Emango ditu

 

Aterako naiz

 

 

Eman zioten

 

Joan ziren

 

Ematen zioten

 

Zihoazen

iban

Eman diote

 

Joan dira

 

Ematen diote

le dan

Doaz

 

Emango diote

 

Joango dira

 

 

Egin zenuen

 

Esan genuen

 

Egiten zenuen

 

Esaten genuen

 

Egin duzu

 

Esan dugu

 

Egiten duzu

 

Esaten dugu

 

Egiten ari zara

estás haciendo

Esaten ari gara

 

Egingo duzu

 

Esango dugu

diremos

 

Erantzun zenuten

 

Geratu ginen

 

Erantzuten zenuten

 

Geratzen ginen

 

Erantzun duzue

Habéis contestado

Geratu gara

 

Erantzuten duzue

 

Geratzen gara

 

Erantzuten ari zarete

 

Geratzen ari gara

nos estamos quedando

Erantzungo duzue

 

Geratuko gara

 

 

Egin zion

 

Egon ziren

 

Egiten zion

 

Zeuden

 

Egin dio

 

Egon dira

 

Egiten dio

le hace

Daude

 

Egingo dio

 

Egongo dira

estarán

 

Lotu zuen

 

Imajinatu zenuen

imaginaste

Lotzen zuen

 

Imajinatzen zenuen

 

Lotu du

 

Imajinatu duzu

 

Lotzen du

 

Imajinatzen duzu

 

Lotzen ari da

 

Imajinatzen ari zara

 

Lotuko du

le atará

Imajinatuko duzu

 

 

Zuzenketa-orria

Eduki zuen

tuvo

Izan zen

FUE

Zeukan

TENÍA

Zen

era

Eduki du

HA TENIDO

Izan da

HA SIDO

Dauka

TIENE

Da

ES

Edukiko du

TENDRÁ

Izango da

SERÁ

 

Egon zen

ESTUVO

Ezagutu zuen

CONOCIÓ

Zegoen

ESTABA

Ezagutzen zuen

CONOCÍA

Egon da

ha estado

Ezagutu du

Conoce

Dago

ESTA

Ezagutzen du

HA CONOCIDO

Egongo da

ESTARÁ

Ezagutuko du

CONOCERÁ

 

Bukatu zuten

TERMINARON

Utzi genituen

DEJAMOS

Bukatzen zuten

TERMINABAN

Uzten genituen

Dejábamos

Bukatu dute

HAN TERMINADO

Utzi ditugu

HEMOS DEJADO

Bukatzen dute

TERMINAN

Uzten ditugu

DEJAMOS

Bukatzen ari dira

Están terminando

Uzten ari gara

ESTAMOS DEJANDO

Bukatuko dute

TERMINARÁN

Utziko ditugu

DEJAREMOS

 

Hasi ziren

Empezaron

Joan zen

FUE

Hasten ziren

EMPEZABAN

Zihoan

IBA

Hasi dira

HAN EMPEZADO

Joan da

Ha ido

Hasten dira

EMPIEZAN

Doa

VA

Hasiko dira

EMPEZARÁN

Joango da

IRÁ

 

Erabili nuen

UTILICE

Eraiki zuten

CONSTRUYERON

Erabiltzen nuen

UTILIZABA

Eraikitzen zuten

Construían

Erabili dut

HE UTILIZADO

Eraiki dute

HAN CONSTRUIDO

Erabiltzen dut

utilizo

Eraikitzen dute

CONSTRUYEN

Erabiltzen ari naiz

ESTOY UTILIZANDO

Eraikitzen ari dira

ESTAN CONSTRUYENDO

Erabiliko dut

UTILIZARÉ

Eraikiko dute

CONSTRUIRÁN

 

Izan zinen

FUISTE

Egin zizkioten

LE HICIERON

Zinen

ERAS

Egiten zizkioten

LE HACÍAN

Izan zara

HAS SIDO

Egin dizkiote

Le han hecho

Zara

ERES

Egiten dizkiote

LE HACEN

Izango zara

Serás

Egingo dizkiote

LE HARÁN

 

Eman zituen

Dio

Atera nintzen

SALÍ

Ematen zituen

DABA

Ateratzen nintzen

Salía

Eman ditu

HA DADO

Atera naiz

HE SALIDO

Ematen ditu

DA

Ateratzen naiz

SALGO

Ematen ari da

ESTA DANDO

Ateratzen ari naiz

ESTOY SALIENDO

Emango ditu

DARÁ

Aterako naiz

SALDRÉ

 

Eman zioten

LE DIERON

Joan ziren

FUERON

Ematen zioten

LE DABAN

Zihoazen

Iban

Eman diote

LE HAN DADO

Joan dira

HAN IDO

Ematen diote

Le dan

Doaz

VAN

Emango diote

LE DARÁN

Joango dira

IRÁN

 

Egin zenuen

HICISTE

Esan genuen

DIJIMOS

Egiten zenuen

HACÍAS

Esaten genuen

DECIAMOS

Egin duzu

HAS HECHO

Esan dugu

HEMOS DICHO

Egiten duzu

HACES

Esaten dugu

DECIMOS

Egiten ari zara

Estás haciendo

Esaten ari gara

ESTAMOS DICIENDO

Egingo duzu

HARÁS

Esango dugu

Diremos

 

Erantzun zenuten

CONTESTASTEIS

Geratu ginen

QUEDAMOS

Erantzuten zenuten

CONTESTABAIS

Geratzen ginen

QUEDABAMOS

Erantzun duzue

Habéis contestado

Geratu gara

HEMOS QUEDADO

Erantzuten duzue

CONTESTAIS

Geratzen gara

QUEDAMOS

Erantzuten ari zarete

ESTAIS CONSTESTANDO

Geratzen ari gara

Nos estamos quedando

Erantzungo duzue

CONTESTAREIS

Geratuko gara

QUEDAREMOS

 

Egin zion

LE HIZO

Egon ziren

ESTUVIERON

Egiten zion

LE HACÍA

Zeuden

ESTABAN

Egin dio

LE HA HECHO

Egon dira

HAN ESTADO

Egiten dio

le hace

Daude

ESTAN

Egingo dio

LE HARÁ

Egongo dira

Estarán

 

Lotu zuen

LO ATÓ

Imajinatu zenuen

Imaginaste

Lotzen zuen

LO ATABA

Imajinatzen zenuen

IMAGINABAS

Lotu du

LO HA ATADO

Imajinatu duzu

HAS IMAGINADO

Lotzen du

LO ATA

Imajinatzen duzu

IMAGINAS

Lotzen ari da

LO ESTA ATANDO

Imajinatzen ari zara

ESTAS IMAGINANDO

Lotuko du

Le atará

Imajinatuko duzu

IMAGINARÁS