www.santurtzieus.com

ERLATIBOA 18

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan erlatibozko esaldiak landuko dituzu. Horretarako emandako bi zatiak lotu beharko dituzu mota honetako esaldi bat sortuz.

En este ejercicio trabajarás las oraciones de relativo. Para ello deberás unir las dos partes que se te dan mediante una oración de este tipo.

 

 1. Neska bat maite dut. Amaia du izena.

 2. Mutilak txapela darama. Nik laguna dut.

 3. Gizonak beso motza du. Ezagutzen duzue.

 4. Neskak gona gorria du. Nire andregaia da.

 5. Gizonak auto berria du. Hari eman diote dirua.

 6. Gona mahai gainean utzi dut. Haren bila nabil.

 7. Mutila gora igo da. Hark eman dit.

 8. Lapurrak autoz alde egin du. Hari esan diote.

 9. Gizona Gernikan bizi da. Haren etxea da hau.

 10. Bost urte ditu haurrak. Hura jo dute.

 11. Gizona oinez doa. Hark eman digu.

 12. Agurea lanean ari da. Hari esan dio.

 13. Atzo neska ikusi nuen. Hark kendu digu.

 14. Gizona ardoa edaten ari da. Harekin joan nintzen.

 15. Nire anaiak etxea erosi du. Han bizi naiz ni.

 16. Mutil hori dantzan ari da. Horrekin ateratzen naiz ni.

 17. Gizon horrek etxea utzi dit. Han bizi gara.

 

Zuzenketa-orria

 1. Maite dudan neskak Amaia du izena.
 2. Txapela daraman mutila laguna dut.
 3. Beso motza duen gizona ezagutzen duzue.
 4. Gona gorria duen neska nire andregaia da.
 5. Auto berria duen gizonari eman diote dirua.
 6. Mahai gainean utzi dudan gonaren bila nabil.
 7. Gora igo den mutilak eman dit.
 8. Autoz alde egin duen lapurrari esan diote.
 9. Gernikan bizi den gizonaren etxea da hau.
 10. Bost urte dituen haurra jo dute.
 11. Oinez doan gizonak eman digu.
 12. Lanean ari den agureari esan dio.
 13. Atzo ikusi nuen neskak kendu digu.
 14. Ardoa edaten ari den gizonarekin joan nintzen.
 15. Nire anaiak erosi duen etxean bizi naiz ni.
 16. Dantzan ari den mutilarekin ateratzen naiz ni.
 17. Gizon horrek utzi didan etxean bizi gara.