www.santurtzieus.com

ERLATIBOA 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan erlatibozko esaldien inguruko hainbat azalpen labur agertzen dira. Horiek irakurrita, hainbat esaldi itzuli beharko duzu.

En este ejercicio aparecen unas breves explicaciones sobre las oraciones relativas. Una vez leídas, deberás traducir algunas oraciones.

 

 1. Menpeko esaldiak (erlatibozkoak) esaldi nagusiko zati bat zehazten du.
 2.  

 3. Konpletiboa # erlatiboa
 4. Erdarazko "que" identifikatzeko trikimailua : "que" esan beharrean "el / la que " esan ahal baduzu erlatiboa izango litzateke.

  Adib.: a) Ha dicho que (#el cual ) ha venido (konpletiboa )

  b) El chico que ( = el cual ) ha venido (erlatiboa)

 5. Erreferentea agertu ala ez, dagokion kasua jarriko dugu.
 6. Adib : Ikusi dugun (ume) a > ikusi duguna

  Ikusi ditugunekin afaltzera joango gara

 7. Ezezko esaldietan "ez" jarriko dugu aditz nagusi eta laguntzailearen artean.
 8. Adib.: Erosi ez duzun kotxea

 9. "-tako" eta "-riko" atzizkiak ere erlatibozkoak dira eta partizipioarekin doaz laguntzailerik gabe. (aditza "n" amaitzen denean "-dako" eta "-iko").

 

Itzuli hurrengo esaldiok:

 1. Las que no lleguen a tiempo se quedarán sin comer
 2. Coge todas las cajas que estén llenas
 3. No me gustan los pantalones que llevan muchas cremalleras
 4. La película que hemos visto es muy bonita
 5. La que vimos el sábado era más aburrida
 6. Tengo que mirar la fecha de los que quedan
 7. Esos relojes que has traído de Suiza no valen para nada
 8. Las sardinas que he comprado en la pescadería de Pedro esta mañana no huelen muy bien
 9. Ese es el plato que no he roto.

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Las que no lleguen a tiempo se quedarán sin comer
 2. GARAIZ IRISTEN EZ DIRENAK BAZKALDU GABE GERATUKO DIRA

 3. Coge todas las cajas que estén llenas
 4. HARTU BETETA DAUDEN KUTXA GUZTIAK

 5. No me gustan los pantalones que llevan muchas cremalleras
 6. EZ DITUT GOGOKO KREMAILERA ASKO DAUZKATEN PRAKAK

 7. La película que hemos visto es muy bonita
 8. IKUSI DUGUN PELIKULA OSO POLITA DA

  IKUSITAKO PELIKULA OSO POLITA DA

 9. La que vimos el sábado era más aburrida
 10. LARUNBATEAN IKUSI GENUENA ASPERGARRIAGOA ZEN

  LARUNBATEAN IKUSITAKOA ASPERGARRIAGOA ZEN

 11. Tengo que mirar la fecha de los que quedan
 12. GERATZEN DIRENEN DATA BEGIRATU BEHAR DUT

 13. Esos relojes que has traído de Suiza no valen para nada
 14. SUITZATIK EKARRI DITUZUN ERLOJU HORIEK EZ DUTE EZERTARAKO BALIO

  SUITZATIK EKARRITAKO ERLOJU HORIEK EZ DUTE EZERTARAKO BALIO

 15. Las sardinas que he comprado en la pescadería de Pedro esta mañana no huelen muy bien
 16. GOIZEAN PEDROREN ARRAINDEGIAN EROSI DITUDAN SARDINEK EZ DUTE USAIN ONEGIRIK.

  GOIZEAN PEDROREN ARRAINDEGIAN EROSITAKO SARDINEK EZ DUTE USAIN ONEGIRIK

 17. Ese es el plato que no he roto.

HORI DA APURTU EZ DUDAN PLATERA