www.santurtzieus.com

EGON 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan egon aditza landuko duzu. Horretarako, osa itzazu beheko esaldiak.

En este ejercicio vas a trabajar ell verbo egon (estar). Para ello, debes completar las siguientes frases.

 

 1. __________ dago? Josuren ondoan dago

 2. _____________ondoan bizi naiz (eliza)

 3.  ________________gainean daude (aulkia)

 4. Sardexkak_____________gainean daude (mahai)

 5. Zure galtzerdiak_____________azpian daude (ohe)

 6. Zuhaitz _______________azpian etzanda dago (bat)

 7. Ni____________atzean eserita nago (Ines)

 8. Nor dago__________________aurrean? (ni)

 9. Zure jaka________________atzean dago (ate)

 10. Nire betaurrekoak_________________barruan daude (tiradera)

 11. Amaia_________________dago; bere logelan (goi)

 12. Tren-geltokia hor _________________dago (behe)

 13. Josuren anaia_______________artean eserita dago (gu)

 14. Inesen neba______________________artean dago (Ander eta Miren)

 15. __________________nago! (aspertu)

 16. _________________zaude (gainditu)

 17. _________________dago eserleku hau? (okupatu)

 18. Aurreko gurpila__________________dago (zulatu)

 19. Nola dago komuneko argia:_______________ala itzalita? (piztu)

 20. __________________dago (ordaindu)

 21. Horko botila hori_________________dago (huts)

 22. Gaur oso urduri __________________(zu)

 23. Horiek beti__________________barreka

 24. Zuekin lasai___________________(ni)

 25. Zopa oso______________________dago (bero)

 26. Hauek ondo__________________baina haiek hobeto

 27. Hori txarto _____________dago (esan)

 28. _______________zaudete, ala? (nekatu)

 29. Oso pozik___________________irakasleekin (gu)

 30. _________________ondoko kabina hondatuta dago (etxe)

 

 

Zuzenketa-orria

 1. Noren ondoan dago? Josuren ondoan dago

 2. Ni elizaren ondoan bizi naiz

 3. Aulkiaren gainean daude

 4. Sardexkak mahaiaren gainean daude

 5. Zure galtzerdiak ohearen azpian daude

 6. Zuhaitz baten azpian etzanda dago

 7. Ni Inesen atzean eserita nago

 8. Nor dago nire aurrean?

 9. Zure jaka atearen atzean dago

 10. Nire betaurrekoak tiraderaren barruan daude

 11. Amaia goian dago; bere logelan

 12. Tren-geltokia hor behean dago

 13. Josuren anaia gure artean eserita dago

 14. Inesen neba Ander eta Mirenen artean dago

 15. Aspertuta nago!

 16. Gaindituta zaude

 17. Okupatuta dago eserleku hau?

 18. Aurreko gurpila zulatuta dago

 19. Nola dago komuneko argia: piztuta ala itzalita?

 20. Ordainduta dago

 21. Horko botila hori hutsik dago

 22. Gaur oso urduri zaude

 23. Horiek beti daude barreka

 24. Zuekin lasai nago

 25. Zopa oso bero dago

 26. Hauek ondo daude baina haiek hobeto

 27. Hori txarto esanda dago

 28. Nekatuta zaudete, ala?

 29. Oso pozik gaude irakasleekin

 30. Etxe ondoko kabina hondatuta dago