www.santurtzieus.com

ADITZ-SISTEMAK 1

LAGUNTZA

ARIKETA GEHIAGO

UNITATEAK

Ariketa honetan aditz- sistemak landuko dituzu. Adibideari begiratuta, osa ezazu koadroa aditz bakoitzarekin esaldi bat eginez. Aditz guztiek ez dituzte koadroko elementu guztiak onartzen; beraz, aditz laguntzailea ipintzeko ondo erreparatu beharko diozu aditz bakoitzaren funtzionamenduari. Bestalde, aditz bakoitzarekin posibilitate bat baino gehiago dago. Ariketa honek ez du zuzenketa orririk; zuzentzeko jo tutorearengana.

En este ejercicio trabajarás los sistemas verbales. Siguiendo el ejemplo, completa el cuadro para hacer una frase con cada verbo. No todos los verbos aceptan todos los elementos, por lo tanto tendrás que fijarte bien en el funcionamiento de cada verbo para poner el auxiliar correspondiente. De todas formas, existe más de una opción para cada verbo. Este ejercicio no tiene hoja de corrección; para corregirlo acude al tutor.

 

Aditza

Nork

Nori

Zer

Aditza + laguntzailea

erosi

Amamak

umeari

txupatxusa

Erosi

dio

erosi

Nik

 

kotxea

erosi

dut

igurtzi

 

 

 

 

 

eseri

 

 

 

 

 

bildu

 

 

 

 

 

ikutu

 

 

 

 

 

harrikoa egin

 

 

 

 

 

lotu

 

 

 

 

 

piztu

 

 

 

 

 

itzali

 

 

 

 

 

bildu

 

 

 

 

 

banatu

 

 

 

 

 

apurtu

 

 

 

 

 

Lotu

 

 

 

 

 

askatu

 

 

 

 

 

sakatu

 

 

 

 

 

dantzatu

 

 

 

 

 

abestu

 

 

 

 

 

busti

 

 

 

 

 

jakin

 

 

 

 

 

irakurri

 

 

 

 

 

jauzi

 

 

 

 

 

irudiak egin

 

 

 

 

 

azpimarratu

 

 

 

 

 

ezabatu

 

 

 

 

 

murgildu

 

 

 

 

 

konpondu